Socage sa ponosom predstavlja svoj najnoviji patent koji će zauvek promeniti Vaš pogled na svet u domenu instalacija platformi na vozila. X-factor šasija predstavlja najnoviji izum u domenu tehničkih inovacija.

X-factor šasija ima 4 teleskopska stabilizatora, koji su tangentni u odnosu na rotaciju okretnice platforme. Ovi stabilizatori su duži od standarnih kada su izvučeni što omogućava veću  stabilnost platforme s obizrom da se zona stabilnosti povećava. Jednostavnim rečima X-factor šasija nam omogućava unapređenje performansi i funkcionalnosti same platforme u smislu bočnog dohvata.

 

Kao što je prikazano na slici, kada su stabilizatori u potpunosti izvučeni, X-faktor šasija je zaista jedinstvena i predstavlja rotirajuću četvorostranu figuru. Ova karakteristika je specijalna inovacija od strane Socage-a.

Još jedna od značajnih karakteristika ovog Socage patenta je da je veća zona stabilnosti uspostavljena kompaktnijom, lakšom nadgradnjom, tako da sama šasija vozila ne mora da trpi velike težine. U stvari, X-faktor šasija se direktno montira na vozilo i samim tim nije potrebna posebna konstrukcija pomoćne šasije sa poprečnim i uzdužnim ojačanjima koja je do sada bila obavezna.

X-faktor šasija predstavlja jednu od najvećih inovacija u oblasti podiznih hidrauličnih platformi a pre svega veliko tehnološko unapređenje iza kojeg stoji Socagekompanija.