Mini prikolica za prevoz kontejnera za građevinski otpad, šut, reciklažni materijal, i komunalni otpad

Mini prikolice su agilne, optimizovane za teret, sa centralnom osovinom, dizajnirane za prevoz kontejnera za otpad prema DIN 30720 / 30720-1 standardu. Specifično su dizajnirane za laku montažu na mestu i namenu u urbanim sredinama gde prostor za manevrisanje može biti manji. Mini prikolica je ogromna što se tiče nosivosti, brzo i lako se kači i utovaruje. Zauzima samo jedno parking mesto, pa se lako može parkirati dok vozač menja kontejnere u malom prostoru u urbanoj sredini.

Gradski koncepti za utovar prikolica za kontejnere

Huffermann je dizajnirao potpuno demontažne rude za vuču koje su idealne za korišćenje u malom prostoru, u centru grada, kod bolnica, građevina, ili fabrika za obradu otpada. Prikolice su dizajnirane za utovar sa prednje strane. Ovo smanjuje potrebu za manevrisanjem u poređenju sa utovarom sa zadnje strane.

Prostor za utovar spreda u poredjenju otpozadi
Prostor za utovar otpozadi u poredjenju spreda

Benefiti:

  • Utovar spreda
  • Potreba za malo prostora za manevrisanje
  • Ušteda vremena za rukovanje

Kombinovano vezivanje kontejnera

Uz pomoć kombinovanog vezivanja tovara kontejneri su bezbedno vezani za mini prikolicu. Kontejneri su obezbeđeni protiv proklizavanja u pravcu kretanja prikolice usled kočenja ili ubrzavanja, i sa strane uz pomoć podesivih graničnika. Zadnji deo kontejnera je zaključan uz pomoć hidraulične kuke, kontejner je takođe vezan sa dva tenziona lanca.

Obezbeđen tovar na mini prikolici

Safety Fix

Safety Fix je sistem koji štedi vreme prilikom vezivanja i zatezanja lanaca. Zasniva se na ručnom sistem za brzo i lako zatezanje lanca. Samo jedan lanac po strani vozila je potreban, i mora biti zategnut pod uglom od 35 do 60 stepeni kako bi kontejner bio idealno obezbeđen na prikolici.

Safety Fix sistem na mini prikolici

Vezivanje tovara sa Positionier-Fix

Ova poziciona naprava čini da se veliki kontejneri za otpad do 12 kubnih metara veličine bezbedno transportuju. Savršeno je centrirana i horizontalno podesiva na prikolici. Za zaklučavanje koristi sistem bez lanaca vezivanjem za ležište kontejnera. Prema DIN 30720-1 standardu takva ležišta su obavezna napred i nazad na svim novijim kontejnerima za otpad. Zahvaljujući ovom sistemu vozač štedi 90% vremena u odnosu na standardno vreme potrebno za utovar i istovar kontejnera, bez rizika od povrede.

Position Fix za vezivanje kontejnera na prikolicu

Obezbeđivanje tereta sa Zentrix-Fix

Centriranje vođica i pozicioniranje podesiti na osnovu željene širine kontejnera za otpad. Podešavanjem elastične sile, centrirajuće vođice dolaze na tačno mesto. Usled toga što ih je moguće podesiti na osam načina, centrirajuće vođice odgovaraju čak i kontejnerima većih veličina od propisanih, i mogu se podesiti da odgovaraju propisanim merama za razdvojenost.

Podesive vođice za centriranje kontejnera na prikolicu

Benefiti:

  • Lako rukovanje
  • Robusna i izdržljiva konstrukcija
  • Mogućnost prevoza kontejnera različitih širina

Varijacije mini prikolica za prevoz kontejnera za otpad

Prva varijanta mini prikolice

 

Druga varijanta mini prikolice

 

 

Treca varijanta mini prikolice

 

Hidraulik Pro distributer i servis Socage platformi

Sedište:

Svetozara Radojčića 80g, 11050 Beograd


Proizvodno-administrativni pogon:

Beogradska 141a, 11224 Vrčin, Beograd


office@hidraulikpro.com


+381 11 34 63 094

+381 11 34 63 095


Kontaktirajte nas!

Ako Vam je potrebno više informacija, popunite ovaj formular ili nas pozovite telefonom. Odgovorićemo Vam što pre.