Socage A serija obuhvata platforme sa korpom maksimalne radne visine od 10 do 12 m.

Ova serija je veoma inovativna, s obzirom da se platformom može rukovati bez stabilizatora.

Ove Socage platforme su izrazito kompaktne i mogu vrlo lako biti demontirane sa bilo kog vozila od 3,5 t ili pik-up vozila. Korisnik, stoga, može na najbolji mogući način iskoristiti potencijal svoga vozila, praktično i brzo.

Sama nadgradnja je vrlo jednostavna. Usled ovo razloga, njena cena je povoljnija od ostalih Socage platformi.

A serija - Hidraulične platforme bez stabilizatora za rad na visini