DA seriju čine zglobno-teleskopirajuće platforme maksimalne radne visine od 20 do 28 m.

Zglobovi platforme daju bolje manevarske sposobnosti samoj platformi, omomogućavajući da se zaobiđu prepreke u prostoru.

DA serija je idealna za građevinske i farbarske radove, kao i za održavanje objekata.

DA-D serija - Zglobno-teleskopirajuće platforme za rad na visini