DJ serija obuhvata zglobno teleskopirajuće platforme radne visine od 32 do 37 m. Poseduje sistem poluga sa dva zgloba kao i JIB koji omogućava da se sa lakoćom izbegnu prepreke u prostoru i korpa slobodno pokreće.

Minimalisticki dizajn sa cevima unutar poluga nije samo u ulozi estetike, već daje određenu kompaktnost platformi i onemogućava njen neželjeni kontakt sa objektima u okruženju.

Ova serija platformi je idealna za kompleksne i manje linearne pokrete.

DJ Serija- Zglobno teleskopirajuce platforme sa JIB-om