Socage je dostigao novi cilj - Serija 4! 

Ova serija obuhvata zglobno-teleskopirajuće i teleskopirajuće platforme radne visine od 15 do 24 metara.

Specifičnost ove serije se ogleda u novoj “X FACTOR” pomoćnoj šasiji, koju je patentirao Socage, a na kojoj je ugradjena sama platforma. Inovativna pomoćna šasija sa ručno razvlačivim stabilzatorima daje viseštruku prednost u smislu ugradnje platforme na vozilo (smanjena ukupna težina, smanjena visina nadgrađenog vozila, veći raspon stabilizatora).

Serija 4 - X FACTOR platforme za rad na visini