T Seriju čine teleskopirajuće platforme radne visine od 14,5 do 20 m.

Teleskopirajuće platforme su idealne za radove na električare, odnosno sve radove na elektro instalacijama i vodovima, s obzirom das u veoma kompaktne i tokom rada ne okupiraju mnogo prostora.

U korpi postoje tri komande, jedna za podizanje, druga za rotaciju i treća za teleskopiranje.

Odgovarajuće su za ugradnju na vozila 3,5 t bruto nosivosti.

T series - Teleskopske platforme za rad na visini