TJ-TJJ Serija obihvata teleskopske platforme sa korpom za rad na visini, od 30 do 75 metara radne visine.

TJ I TJJ karakteriše posedovanje jednog ili dva JIB-a koji, u funkciji dodatnog zgloba, omogućavaju da se veoma lako zaobiđu prepreke u prostoru i korpa kreće slobodno. Platforme su namenjene ekspertima s obzirom da dostižu velike i vrtoglave visine.

Ova serija platformi demonstrira koliko inovativan i napredan Socage u stvari jeste, čineći je kompanijom koja konstantno teži ka višem.

TJ-TJJ Serija- Teleskopske platforme sa JIB-om